Komiteer

Redaksjonskomiteen
Stoff til HUSKYBLADET sendes redaksjonen:
L  Ubesatt  
M Anne-Katrine Kroken 943 75 596
M Johanne Sundby 905 58 704
M Toril Wiik Johansen 902 83 977
M Nina Finstad +46 702 76 62 54
 
Webredaktør
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 416 08 811
Webmaster
Runar G. Simonsen, Morenevn 59, 2743 Harestua 916 50 299
 
Sportskomiteen   Arbeidsinstruks for sportskomiteen
L Line Løw 928 21 979
M Atle Eikevik 952 81 077
M Catrine Kristoffersen 414 25 674
M Jo Arne Brustugun 950 26 296
M Marte K. Rotefoss 415 16 130
M Ubesatt  
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske) 916 50 299
 
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU)
L Cecilie Husebø-Isaksen 975 59 664
M Birgit Alhaug 905 39 766
M Anne Guri Moum 913 79 892
M Bodil Margrethe Dyhre 901 93 174
M Anita H Engebakken 938 03 809
M Rikke Bergendahl 416 08 811
M Tone Beate Hansen 416 00 213
M Tora Kleven (trekkhundprøver) 62 59 84 26
V Hågen Bjørgum valpeformidler 951 01 034
 
Arrangementskomiteen
L Veronika Olijnyk 977 29 662
M Per Olav Myrvang 959 80 966
M Camilla Kerler-Günther 481 95 758
M Jon Bakke 971 04 124
M Veronika Olijnyk 415 08 778
M André Yssenmoen 977 29 662
M Ubesatt    
 
Revisor
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710
Irene Borgen (vara), Askveien 16, 1482 Nittedal 922 98 605
 
Valgkomiteen
M Lene Halvorsen 932 17 457
M Stine Oppegaard (ut av valgkomiteen fom x-ord årsmøte) 908 59 638
M Svein Erik Teslo 974 78 544
M Marius Wæhle 950 63 463

Foto på hjemmesiden
Stine Oppegaard, Johanne Sundby, Rikke Bergendahl, Kari S. Hope, Runar G. Simonsen, Thor E. Andreassen