Styret

INFORMASJON FRA STYRET/ÅRSMØTEINNKALLINGER
REFERAT FRA STYREMØTER
EM WSA 2017 søknadsprosess

Styret i NSHK består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen

Leder: Stine Oppegaard
Henriks vei 2, 0768 Oslo
908 59 638
Nestleder: Terje Frode Bakke
Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund
911 66 476
Sekretær: Anne Spangen
Stårputtveien 37, 0891 Oslo
926 26 346
Kasserer: Saskia van Es
Gulliksrudveien 10B, 3036 Drammen
913 79 931
Adm/media: (ubesatt)    
Redaktør: Charlotte Martinsen
Alteidet, 9161 Burfjord
951 88 308
Sportskomiteen: Didrik Lantz
Nedre Østbråteveien 2, 3512 Hønefoss
922 48 667
ABU-komiteen: Cecilie Husebø-Isaksen
Hvamsvegen 5, 2150 Årnes
975 59 664
Arr-komiteen: Cathrine Vaksdal Toft
Nedre Østbråtaveien 2, 3512 Hønefoss
920 82 299

Henvendelser til styret sendes til post@siberian-husky.net