Velkommen til Norsk Siberian Husky Klubb

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av siberian husky.

NSHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet. NSHK ønsker å fremme interessen for registrerte siberian huskyer som trekkhund, og bidra til at rasens trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forvaltes ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

Nettsidene skal informere om rasen siberian husky og forsøke å gjenspeile nye og gamle begivenheter i klubbens regi. Sidene er ment å være oppdatert med hensyn til vår rase, invitasjoner til kommende arrangementer, referater og resultater fra løp og utstilling. Ønsker du informasjon angående valpekjøp, medlemskap eller annet, finner du mer kontaktinformasjon under linkene til styretkomiteer, lokallag eller kjøp av siberian husky .

Ønsker du råd eller har spørsmål vedrørende siberian husky finnes det flere facebooksider og grupper, og det kan finnes egne grupper for lokallag.

Ris og ros om nettsidene mottas med takk.

Send SMS Grasrotandelen 898611752 til 2020. Tjenesten er gratis.

best replica watches