Om Norsk Siberian Husky KlubbKlubbens formålsparagraf

Klubbens formål er å fremme interessen for den registrerte Siberian husky som trekkhund og bidra til at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretaes og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

Historie
Norsk Siberian Husky Klubb ble stiftet i 1972, deretter vokste interessen for rasen og hundekjøring ganske raskt. Klubben var på sitt største under første del av 80-tallet, (ca. 700 medlemmer) men etter at det ble tillatt å konkurrere med blandingshunder i sledehundløp i 1985 (slik man gjorde i sportens hjemland USA) har medlemstallet sunket igjen idet flertallet av aktive kjørere gikk over til blandingshunder. Fra 2005 har interessen for siberien husky vært økende, noe vi ser på antall medlemmer og økt antall registrerte valpekull.

Antall medlemmer og registrere hunder
Pr i dag (september 2021) har klubben nærmere 590 medlemmer. Årlig registreres ca. 340 Siberian huskier (+/-) i NKK.

Sledehundkjøringens vugge
Det var i Norsk Siberian Husky Klubb sporten «nome-kjøring», senere omdøpt til sledehundkjøring, hadde sin vugge i Norge. Det er denne typen kjøring siberian huskien er skapt for. Mens den tradisjonelle nordiske hundekjøringen går ut på å følge hundespannet på ski (som oftest fra 1–5 hunder) benytter man seg i sledehundkjøringen av en slede der kjøreren står bakpå meiene som på en spark. Antall hunder man konkurerer med i Norge er 4-spann, 6-spann, 8-spann, åpen klasse (fra 12 og oppover).

Siberian husky på løp og som turkamerat
Selv om andre hundetyper enn de registrerte rasene dominerer sporten, kan man med gode siberian huskier, riktig trening og stell hevde seg med renraset spann i mellom- og langdistanseløp. Dette burde være en utfordring for siberian huskykjørerene. Ellers er siberian huskyen en utmerket turkamerat for friluftsmennesker. De aller fleste av våre medlemmer har sin siberian husky som turkamerat.

Medlemsblad og sosiale medier
Selv om kun en liten del av medlemmene er aktive, er alle små klubber som Norsk Siberian Husky Klubb avhengig av et jevnt medlemsantall for at kontingentinntekten skal kunne sikre et visst aktivitetsnivå. Det viktigste for medlemmene er Huskybladet, som for mange er det eneste bindeledd til klubben. Bladet er en stor utgiftspost for klubben, men styret ser på utgivelsen av et blad som en hovedprioritet. I de senere år har dog internett tatt over mye av informasjonsfunksjonen som bladet stod for alene før i tiden. På klubbens nettside, Facebook etc formidles invitasjoner, forespørsler, etterlysninger, resultater o.l. kjapt.

Klubben trenger sine medlemmer
Det trengs entusiastiske mennesker til å ta seg av en raseklubb og gjøre en innsats for å ivareta denne flotte hunderasen også i fremtiden. Det er mer inspirerende å holde på med hunder hvis det finnes et miljø der man kan søke kunnskap, ha det moro, treffe likesinnede, konkurere etc. Klubben trenger deg også!

Les mer om aktiviteter innen Norsk Siberian Husky Klubb

Her leser du mer om medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb.

Kontakt
Organisasjonsnummer: 898611752
Postgirokonto: 0530 23 47060
Vipps: 708132
IBAN: NO79 0530 2347 060
SWIFT/BIC: DNBANOKK
E-post: post@siberian-husky.net
Spannskjema: trekkhundprover@siberian-husky.net

best replica watches